+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Βιοψία:

Βιοψία Καθοδηγούμενη υπό Μαγνητικό Τομογράφο

Νέα μοναδική ιατρική διαγνωστική πράξη, στη Θεσσαλονίκη. Κατευθυνόμενη βιοψία υπό μαγνητικό τομογράφο

Το Πρότυπο Κέντρο Μαστού – MyMastos ανέπτυξε, τις εξειδικευμένες υποδομές και προσφέρει πλέον τη δυνατότητα διενέργειας βιοψιών καθοδηγουμένων υπό μαγνητικό τομογράφο. Τη συγκεκριμένη διαγνωστική πράξη , μέχρι σήμερα, παρείχαν στη χώρα μας μόνο κάποια διαγνωστικά κέντρα στην Αθήνα.

Η χρησιμότητα και η σημαντικότητα, στη διαγνωστική και επεμβατική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, της κατευθυνόμενης βιοψίας υπό μαγνητικό τομογράφο τυγχάνει συνολικής αναγνώρισης από τους εξειδικευμένους ιατρούς και ιατρικούς οργανισμούς

Οι περισσότερες βλάβες που ανιχνεύονται, με τη ψηφιακή μαστογραφία και τη μαγνητική μαστογραφία, εντοπίζονται και υπόκεινται βιοψίας με το στοχευμένο υπερηχογράφημα.

Παρουσιάζεται όμως ένας σημαντικός αριθμός βλαβών που δεν ανιχνεύονται στον δεύτερο στοχευμένο υπερηχογραφικό έλεγχο γιατί είναι διακριτές μόνο στην μαγνητική μαστογραφία. Στην περίπτωση αυτή, για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση τους, κρίνεται αναγκαία η χρήση της κατευθυνόμενης διαδερμικής βιοψίας υπό μαγνητικό τομογράφο.

Για αυτό επιβάλλεται η διαθεσιμότητα συστημάτων διενέργειας διαδερμικής βιοψίας με την καθοδήγηση του μαγνητικού τομογράφου κα για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Απεικόνισης του Μαστού έχει εκδώσει σχετική κατευθυντήρια οδηγία. Η οδηγία αυτή προσδιορίζει, ότι κάθε ιατρικό κέντρο που διενεργεί εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας μαστού θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί και κατευθυνόμενες βιοψίες υπό μαγνητικό τομογράφο ή θα πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με άλλο κέντρο που θα εκτελεί τις επεμβατικές αυτές πράξεις.

Για την διεξαγωγή της βιοψίας, η γυναίκα τοποθετείται στον τομογράφο σε πρηνή  θέση. Λαμβάνονται εικόνες που προσδιορίζουν τη θέση της βλάβης με ακρίβεια και γίνεται η λήψη βιοψίας με τοπική αναισθησία σε μικρή περιοχή του δέρματος. Η πράξη διαρκεί περίπου μία ώρα και η γυναίκα μπορεί άμεσα να επιστρέψει στο σπίτι της.