+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Βιοψία:

Βιοψία Κενού με Μαμμοτόμο

Όταν κατά τον μαστογραφικό έλεγχο εντοπιστούν ύποπτες για κακοήθεια ομαδοποιημένες μικροεπασβεστώσεις οι οποίες δεν βρίσκονται επί μορφώματος, άρα δεν μπορούν να ψηλαφηθούν, ενώ δεν είναι και ορατές στον υπέρηχο πρέπει να γίνει βιοψία και να αφαιρεθούν με μια ειδική συσκευή αναρρόφησης κενού, τον mammotome , έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η ιστολογική ταυτοποίηση τους.

Γίνεται χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία από την πλευρά της εξεταζόμενης(εκτός του να έχει αποφύγει ένα βαρύ γεύμα και να μην έχει πάρει αντιπηκτική αγωγή για τουλάχιστον 3 μέρες) με ελάχιστη χρήση τοπικής αναισθησίας και μια μικρή τομή στο δέρμα, για την οποία δεν χρειάζονται ράμματα. Η ευρεία κόπτουσα βελόνα εισέρχεται στο δέρμα και οδηγείται στο σημείο της βλάβης. Στη συνέχεια περιστρέφεται 360 μοίρες αναρροφώντας κυλινδρικά ιστοτεμάχια γύρω από την περιοχή του μαστού που περιλαμβάνει τις μικροαποτιτανώσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής είσοδος και έξοδος αυτής.Η βιοψία με mammotome είναι ανώδυνη, διαρκεί 30΄ και δεν απαιτεί χειρουργείο.

Μετά το πέρας της διαδικασίας τοποθετείται ένα μικρό μεταλλικό clip στην περιοχή των μικροαποτιτανώσεων για να μπορεί να εντοπιστεί η ύποπτη περιοχή.

Ως επιπλοκές της μεθόδου που δεν ειναι συχνές διακρίνουμε το αιμάτωμα, τη λοίμωξη και τη μετατόπιση ή την λανθασμένη τοποθέτηση του μεταλλικού clip.

Η βιοψία με συσκευή αναρρόφησης κενού (mammotome) είναι η ενδεδειγμένη διεθνώς ιατρική πράξη, που εγγυάται από την μια την αποφυγή άσκοπων χειρουργικών πράξεων-στην περίπτωση των καλοηθών ευρημάτων και από την άλλη την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου του μαστού όσο αυτός είναι μια μικρή και αψηλάφητη αλλοίωση.