+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Βιοψία:

Βιοψίες FNA-CORE

Σε πολλές περιπτώσεις όταν ο διαγνωστικός έλεγχος, ταξινομήσει ένα εύρημα ως BR4, κρίνεται απαραίτητο να λάβουμε υλικό με διαδερμική βιοψία για κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση, για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε το απεικονιστικό εύρημα και αντιστοίχως να το αθωώσουμε ή να πρόκειται για κακοήθεια να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

 Σήμερα δεν χρειάζεται μια γυναίκα να υποστεί μια χειρουργική βιοψία. Με τοπική αναισθησία και μέσω μια μικρής τομής στο δέρμα της, παρακεντούμε τις βλάβες και λαμβάνουμε υλικό, ικανό να μας δώσει την διάγνωση.

–FNA δια λεπτής βελόνης λαμβάνεται κυτταρολογικό υλικό (Κυτταρολογικό εργαστήριο)

–CORE δια κόπτουσας βελόνης υπό τοπικής αναισθησίας, λαμβάνεται ιστολογικό υλικό. (Παθολογοανατομικό εργαστήριο)

Υπάρχουν πολλοί τρόποι λήψης βιοψίας. Όλοι γίνονται στο εργαστήριο μας.

Α) Καθοδηγούμενη υπό μαστογραφικό έλεγχο
Β) 
Καθοδηγούμενη υπό υπερηχογραφικό έλεγχο
Γ) 
Καθοδηγούμενη υπό μαγνητικό τομογράφο

Είναι λάθος να γίνονται χειρουργικές επεμβάσεις στον μαστό, για την αφαίρεση οποιουδήποτε ευρήματος, χωρίς προηγουμένως να έχουμε επιβεβαίωση και ταυτοποίηση της βλάβης με βιοψία. Είναι πολύ διαφορετική η χειρουργική αντιμετώπιση μιας καλοήθειας από μια κακοήθεια, και ο χειρουργός θα πρέπει να ξέρει με τι νόσο έχει να κάνει, έτσι ώστε να σχεδιάσει την κατάλληλη επέμβαση. (Στην περίπτωση του καλοήθη όγκου γίνεται μια απλή αφαίρεση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, στην κακοήθεια, χρειάζονται υγιή όρια με ευρύτερη εκτομή και έλεγχος του φρουρού λεμφαδένα.)

 Η core biopsy κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με την FNA, στην παρακέντηση των συμπαγών ογκιδίων. Μπορεί να δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες και έχει πολύ λιγότερα ποσοστά σφάλματος. Είναι επίσης η εξέταση εκλογής σε ανεγχείρητους καρκίνους μαστού που θα πρέπει να κάνουν χημειοθεραπεία προεγχειρητικά, γιατί δίνει πληροφορίες για τους ορμονικούς υποδοχείς και άλλους δείκτες του όγκου, στους οποίους θα στηριχτεί το είδος της χημειοθεραπείας και συνολικά η θεραπευτική αντιμετώπιση.