+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111

Εξετάσεις

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου που εμφανίζεται στις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας την υψηλότερη επίπτωση στη Βόρεια Αμερική, και στη Δυτική Ευρώπη.
Στη διάρκεια της ζωής της, 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο στο μαστό. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι εμφανίζονται 4.500-5.000 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού ετησίως. Η συχνότητα εμφάνισης ανδρικού καρκίνου μαστού είναι μικρότερη από 1% στο σύνολο των περιστατικών καρκίνου μαστού. Έτσι, οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο μαστού από ότι οι άνδρες.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου μαστού είναι:

  • το φύλο 
  • η ηλικία
  • το θετικό οικογενειακό και ατομικό ιστορικό 
  • η έλλειψη άσκησης
  • το υπερβολικό βάρος
  • η υπερβολική χρήση αλκοόλ και καπνίσματος
  • η µακροχρόνια χρήση ορµονών µετά την εμμηνόπαυση
  • οι περιβαλλοντικοί παράγοντες

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη διάγνωση, η πιο ουσιαστική προστασία, αποτελεί υποχρέωση κάθε σύγχρονης γυναίκας. Ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται με επιτυχία εάν διαγνωσθεί έγκαιρα.

Η ολοκληρωμένη διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου μαστού περιλαμβάνει: