+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

Μαγνητική Τομογραφία Μαστού

(MRI Μαστού)

Είναι ένα χρήσιμο διαγνωστικό όπλο, το οποίο επί παρουσίας ενδείξεων μπορεί να μας βοηθήσει συμπληρωματικά, στον μαστογραφικό και υπερηχογραφικό έλεγχο. Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή , διότι έχει σχετικά υψηλό ποσοστό «ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων» τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε μία μη αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στον προληπτικό έλεγχο – screening

 • στους πυκνούς μαστούς
 • στον μετεγχειρητικό μαστό για τη διερεύνηση πιθανής υποτροπής ή ανάπτυξης νέων εστιών στον ίδιο ή στον άλλο μαστό (εξέταση εκλογής).
 • στην ύπαρξη προθεμάτων σιλικόνης στους μαστούς (εξέταση εκλογής για την ακεραιότητα των προθεμάτων)
 • σε γυναίκες που είναι αποδεδειγμένα φορείς μετάλλαξης στα ογκοκατασταλτικά γονίδια  BRCA1, BRCA2, ή έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια με φορέα τέτοιας γονιδιακής μετάλλαξης.
 • σε γυναίκες που έχουν διά βίου πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου μαστού μεγαλύτερη ή ίση του 20%, σύμφωνα με μοντέλα υπολογισμού κινδύνου που στηρίζονται στην παρουσία ισχυρού οικογενειακού ιστορικού καρκίνου μαστού ή ωοθηκών.
 • σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία θώρακα σε ηλικία 10-30 ετών για νόσο Hodgkins

Αλλά και στο διαγνωστικό έλεγχο

 • για τον ακριβή καθορισμό της έκτασης της βλάβης και τον αποκλεισμό ύπαρξης άλλων εστιών στον ίδιο ή και στον άλλο μαστό, ( πολυεστιακότητα ).
 • για την διερεύνηση πιθανής παρουσίας ύποπτης λεμφαδενοπάθειας.
 • για την αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας σε πυκνούς/νεανικούς μαστούς.
 • για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του όγκου στη χημειοθεραπεία σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προεγχειρητική χημειοθεραπεία
 • για την περαιτέρω διερεύνηση δύσκολα αξιολογήσιμων ευρημάτων που εντοπίστηκαν στη μαστογραφία. Εάν μία βλάβη που ανιχνεύεται στη μαστογραφία δεν μπορεί να αξιολογηθεί και να χαρακτηριστεί επαρκώς με , εντοπιστικές λήψεις, τομοσύνθεση, ή με υπερηχογράφημα, χρησιμοποιείται η μαγνητική μαστογραφία για να προσδιορίσει οριστικά εάν είναι απαραίτητη ή όχι η διενέργεια βιοψίας

Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ψηφιακή μαστογραφία στον προληπτικό έλεγχο, λόγω:

 • Της μη ανάδειξης μικροεπασβεστώσεων.
 • Της μεγαλύτερης αναλογίας ψευδώς θετικών ευρημάτων.
 • Του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας

Γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι προτιμότερο να υποβάλλονται σε μαγνητική μαστογραφία μεταξύ της 7ης και της 17ης ημέρας του εμμηνορυσιακού κύκλου, για να μειωθεί η πιθανότητα ψευδώς θετικών ευρημάτων.

Γυναίκες σε εμμηνόπαυση που ακολουθούν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, είναι καλύτερα να τη διακόπτουν για 6-8 εβδομάδες πριν από την εξέταση για τον ίδιο λόγο.


Είναι πολύ σημαντικό επίσης τα κέντρα που κάνουν Μαγνητική Τομογραφία μαστών να μπορούν να παρέχουν καθοδηγούμενη υπό μαγνητικό τομογράφο βιοψία, για τις περιπτώσεις που το εύρημα αναδεικνύεται μόνο στην MRI