+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

Σημάνσεις-Τοποθέτηση Σύρματος

Προεγχειρητικές, με τοποθέτηση διαδερμικού συρμάτινου οδηγού (HOOK WIRE LOCALIZATION)

Όταν στη μαστογραφία, στο υπερηχογράφημα μαστού ή στη μαγνητική μαστογραφία απεικονίζεται ένα ύποπτο εύρημα το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά, και αυτό δεν είναι ψηλαφητό τότε απαιτείται ο προεγχειρητικός εντοπισμός του με τοποθέτηση ενός λεπτού οδηγού σύρματος διαδερμικά, ώστε να μπορέσει να εντοπιστεί στο χειρουργείο με ακρίβεια και να αφαιρεθεί, χωρίς να αφαιρεθεί μεγαλύτερο τμήμα του μαστού από αυτό που φέρει την ύποπτη περιοχή (ογκεκτομή).

Η τοποθέτηση του γίνεται υπό μαστογραφική ή υπερηχογραφική καθοδήγηση μέσω ειδικής βελόνης. Στο άκρο του σύρματος υπάρχει άγκιστρο-hook ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση του από την ύποπτη περιοχή/μόρφωμα ενώ το άλλο άκρο του σύρματος εξέχει του δέρματος. Μετά την τοποθέτηση του οδηγού σύρματος και πριν τη χειρουργική επέμβαση λαμβάνονται μαστογραφικές λήψεις έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για την ορθότητα της θέσης του. Αποτελεί μέθοδο εκλογής για τις μη ψηλαφητές βλάβες είτε αυτές είναι μικροεπασβεστώσεις είτε συμπαγή μορφώματα.

Προ χημειοθεραπείας ή μετά από βιοψία με tissue markers

Με εισαγωγή εντός της βλάβης ειδικών ακτινοσκιερών ιστικών σημάνσεων-κλιπς , συνήθως από τιτάνιο, για τον εύκολο εντοπισμό της ύποπτης περιοχής σε μεταγενέστερο χρόνο. Αποτελεί μια μόνιμη ακτινογραφική σήμανση θέσης εντός του ινοαδενικού ιστού που εξασφαλίζει την αρχική θέση των βλαβών, για την πλήρη εξαίρεση τους σε δεύτερο χρόνο.

Γίνεται είτε πριν από neoadjuvant χημειοθεραπεία σε όγκους που μπορεί να ελαχιστοποιηθούν μετά από την προεγχειρητική χημειοθεραπεία, είτε σε ύποπτα μορφώματα που χρήζουν βιοψίας, στην περίπτωση που αυτή αποδειχθεί θετική για κακοήθεια, οπότε χρειάζεται περαιτέρω χειρουργικός καθαρισμός της περιοχής.

• Προεγχειρητική σήμανση μη ψηλαφητού ογκιδίου με συρμάτινο οδηγό kopans
• Τοποθέτηση marker σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία

την τοποθέτηση markers για την σήμανση του όγκου και των λεμφαδένων

n: Positioning a tissue marker clip in the tumour centre seems to be reasonable after interventional biopsy of breast lesions of 1.0 cm or smaller and before neoadjuvant chemotherapy.

Ο δείκτης θέσης βιοψίας SecurMark ενδείκνυται για τη μόνιμη ακτινογραφική σήμανση θέσεων σε μαλακούς ιστούς. Αντενδείξεις. Καμία γνωστή. Περιγραφή συσκευής.