+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

Υπέρηχος Μαστού – Ελαστογραφία

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του μαστού, δεν έχει ακτινοβολία, είναι ανώδυνος και χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στον προληπτικό και στον διαγνωστικό μαστογραφικό έλεγχο του μαστού.
Συμπληρώνει τη ψηφιακή μαστογραφία, δεν την υποκαθιστά, διευκρινίζοντας τα ευρήματα της (αύξηση της ευαισθησίας), αναλύοντας την επιπροβολή των ιστών ή αναδεικνύοντας την παθολογία της εξεταζόμενης περιοχής. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων αυξάνει την πιθανότητα για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

Στις περιπτώσεις γυναικών με πυκνό μαστό, όπου η ευαισθησία της μαστογραφίας είναι χαμηλή μπορεί να μας δώσει πολύτιμες κλινικές πληροφορίες. Χρησιμοποιείται επίσης ως εξέταση πρώτης επιλογής και σε νεαρές γυναίκες <40 ετών, οι οποίες δεν πρέπει να υποβληθούν σε μαστογραφία επειδή οι μαστοί τους είναι ευαίσθητοι στην ακτινοβολία και το όφελος της – η διαγνωστική της αξία – είναι χαμηλή (λόγω της αυξημένης πυκνότητας του αδενικού ιστού). Γίνεται επίσης στις εγκύους, πάλι ως εξέταση πρώτης επιλογής, ανεξάρτητα από το στάδιο της κυήσεως, για τον έλεγχο των μαστών τους όταν υπάρχει κάποιο ψηλαφητό εύρημα που χρήζει διερεύνησης.

Επικουρικά στην υπερηχογραφική εκτίμηση λειτουργεί η έγχρωμη υπερηχογραφία καθώς και η ελαστογραφία. Πρόκειται για σχετικά πρόσφατες τεχνικές, που συμβάλουν στην καταγραφή του τύπου της αιμάτωσης ενός ευρήματος και στον προσδιορισμό – εκτίμηση της ελαστικότητας των ιστών (ο βαθμός ελαστικότητας δίδει σημαντικές  πληροφορίες για το αν η βλάβη είναι καλοήθης ή κακοήθης )

Η όλη εξέταση διαρκεί περίπου 10 – 15 λεπτά και τα αποτελέσματα δίδονται αμέσως