+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

Ψηφιακή μαστογραφία με χρήση σκιαγραφικού μέσου

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως. Για αυτό τον λόγο έχει μεγάλη κλινική αξία η εύρεση ενός ακριβούς και οικονομικά αποδοτικού τρόπου για την ανίχνευση και τη διάγνωση πρώιμων καρκίνων του μαστού στις γυναίκες.

Ενώ η ψηφιακή μαστογραφία παραμένει η βασική εξέταση για τον έλεγχο του καρκίνου του μαστού, η ευαισθησία και η ειδικότητα της εικόνας μπορεί να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα, σε πυκνούς μαστούς η ευαισθησία έχει αναφερθεί ότι είναι χαμηλή.

Προς επίλυση του προβλήματος αυτού, νέες μέθοδοι με τη χρήση σκιαγραφικών μέσων κατά τον μαστογραφικό έλεγχο, για την ανίχνευση της αγγειογένεσης σε ύποπτες βλάβες, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η «ψηφιακή μαστογραφία διπλής ενέργειας με χρήση σκιαγραφικού μέσου» ή «ψηφιακή μαστογραφία με αντίθεση» (CESM) είναι ένα από αυτά. Παρέχει πληροφορίες για το βαθμό αγγείωσης της βλάβης επιπλέον των μορφολογικών πληροφοριών που παρέχονται από τη συμβατική μαστογραφία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες , υπερτερεί της συμβατικής μαστογραφίας στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού και φαίνεται να μειώνει τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά στις γυναίκες με πυκνούς μαστούς. Αποφεύγονται έτσι άσκοπες βιοψίες και χειρουργεία. Μπορεί να αναδείξει επίσης πολυεστιακότητα ή πολυκεντρικότητα της κακοήθειας με αποτέλεσμα την τροποποίηση της χειρουργικής επέμβασης.

Θεωρείται το ίδιο αποτελεσματική με μια άλλη σημαντική απεικονιστική τεχνική, τη μαγνητική τομογραφία από την οποία μάλιστα χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. Ενδείκνυται για γυναίκες κλειστοφοβικές ή γυναίκες που λόγω σωματοδομής ή βάρους δεν μπορούσαν να εκτελέσουν την μαγνητική μαστογραφία μαστών.

Η διαδικασία

Για τη διενέργειά της, η διαδικασία έχει ως εξής: η ασθενής τοποθετείται στο μηχάνημα του μαστογράφου κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και για μια απλή ψηφιακή μαστογραφία. Στη συνέχεια λαμβάνονται εικόνες μετά την έγχυση του σκιαγραφικού σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που επιτρέπουν την εκτίμηση και ανάλυση της αγγείωσης τόσο του φυσιολογικού μαστού όσο και τυχόν υποκείμενων αλλοιώσεων αυτού. Έτσι, εξασφαλίζεται πλέον πρόσβαση και σε δυναμικές πληροφορίες που συμπληρώνουν ιδανικά τις μορφολογικές πληροφορίες και ενισχύουν τη διαγνωστική ακρίβεια.

Ο χρόνος διενέργειας της εξέτασης δεν ξεπερνά τα 6-8’ ενώ είναι πολύ καλά ανεκτή από τις ασθενείς.