+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

2D Ψηφιακή Μαστογραφία

Η 2D Ψηφιακή Μαστογραφία είναι η ακτινολογική εξέταση που χρησιμοποιεί χαμηλής δόσης ακτινοβολία και αποτελεί την εξέταση εκλογής για την πρόληψη και τη διάγνωση των παθήσεων του μαστού. Έχει την ικανότητα να μας δείχνει βλάβες προτού δώσουν κλινικά συμπτώματα (υποκλινικό στάδιο). Για τον λόγο αυτό θεωρείται εξέταση εκλογής στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, με δύο λήψεις για κάθε μαστό. Μια κεφαλουραία (CC) και μία λοξή (ΜLO). Όταν απαιτείται περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος, γίνονται πρόσθετες μαστογραφικές λήψεις, όπως μεγεθυντικές, εντοπιστικές, αμιγώς πλάγιες κ.λπ.

Μάλιστα, το Πρότυπο Κέντρο Μαστού MyMastos αξιοποιεί στη 2D Ψηφιακή Μαστογραφία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), επιτυγχάνοντας ακόμα μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού, όπως είναι η μέτρηση της πυκνότητας του μαστού και η εκτίμηση του ατομικού κινδύνου, δίνοντας στους ιατρούς και τους ασθενείς πολύτιμα εργαλεία. Οι λύσεις αυτές είναι σχεδιασμένες να βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της εξέτασης, να βελτιώνουν την εμπειρία της ασθενούς, αλλά και επιτυγχάνουν μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιεί τεχνολογία βαθιάς μάθησης που αξιοποιείται από τους ακτινολόγους κατά τη διάρκεια της «ανάγνωσης» των ψηφιακών εξετάσεων. Ο αλγόριθμος είναι σε θέση να εντοπίζει με μεγάλη ευκρίνεια μάζες, δομικές ανωμαλίες και ασυμμετρίες, όπως επίσης και ασβεστοποιήσεις.

Συστήνεται οι ασυμπτωματικές γυναίκες του γενικού πληθυσμού να κάνουν την πρώτη μαστογραφία στα 35 – 37 τους χρόνια. Αυτή θα αποτελεί την «μαστογραφία αναφοράς» για σύγκριση με επόμενο έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο μετά τα 40. Η εξέταση αποφεύγεται σε έγκυες γυναίκες, καθώς η ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο.