+30 2310 858 060 / +30 2310 823 111
Εξέταση:

3D Ψηφιακή Μαστογραφία-Τομοσύνθεση

Η 3D-Ψηφιακή Μαστογραφία–Τομοσύνθεση ή ψηφιακή τομοσύνθεση, (Digital Breast Tomosynthesis, DBT) αποτελεί την κορυφαία τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης για την έγκαιρη πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Η τομοσύνθεση λαμβάνει πολλαπλές εικόνες-λήψεις από κάθε μαστό, υπό πολλές γωνίες καθώς περιστρέφεται η ακτινολογική λυχνία σε ένα τόξο, ενώ η ψηφιακή 2D μαστογραφία λαμβάνει στατικά δύο εικόνες-λήψεις από κάθε μαστό, υπό δύο γωνίες, με ενδεχόμενο την επικάλυψη των καρκίνων από τον μαζικό αδένα. Υπερτερεί έτσι σαφώς σε διακριτική ικανότητα, καθώς δεν υπάρχουν πλέον οι συνήθεις δυσκολίες διάγνωσης που σχετίζονται με την επιπροβολή των φυσιολογικών ινοαδενικών στοιχείων.  Έχει χαμηλή δόση, ανάλογη της 2D-ψηφιακής μαστογραφίας και γίνεται με τον ίδιο τρόπο και χρόνο όπως και η 2D-ψηφιακή μαστογραφία. Η χρήση της τομοσύνθεσης μαζί με συνθετική μαστογραφία- combo (η οποία προκύπτει από ανασύνθεση των εικόνων της τομοσύνθεσης), επιτρέπει τον ετήσιο έλεγχο των γυναικών με τομοσύνθεση. 

Πλεονεκτήματα

  • Η τομοσύνθεση παρέχει πιο καθαρή εικόνα και είναι περισσότερο ευαίσθητη και ακριβής στον πρώιμο εντοπισμό βλαβών.
  • Μειώνει τις επαναλήψεις και τις περιττές βιοψίες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ψευδούς διάγνωσης.
  • Αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού αρχόμενων / πολλαπλών αλλοιώσεων στον μαστό.
  • Δεν συμπιέζει πολύ τον μαστό.

Τα ποσοστά διαγνωστικής ακρίβειας της εξέτασης φθάνουν μέχρι και το 99% σε σύγκριση με της απλής 2D ψηφιακής μαστογραφίας, τα ποσοστά της οποίας κυμαίνονται στο 93-94% , για αυτό και συστήνεται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς ή με θετικό οικογενειακό ιστορικό (κληρονομικότητα).